Visselblåsarkanal


  • Frågorna i formuläret blir synliga när du väljer ja som alternativ nedan. Fält markerade med * är obligatoriska och måste fyllas i. Inga uppgifter sparas hos myndigheten innan du väljer att skicka in din anmälan. Vänligen notera att du därmed måste fylla i all information vid ett och samma tillfälle.

    Uppgifterna som du lämnar till myndigheten blir en allmän handling. Detta innebär att den som begär kan få ta del av uppgifterna – om de inte bedöms innehålla sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. De uppgifter som du lämnar hanteras enligt dataskyddsförordningen (GDPR). 

    Behandling av personuppgifter - Myndigheten för yrkeshögskolan (myh.se)  • Du har rätt att vara anonym men om du vill att vi ska återkoppla till dig behöver vi dina kontaktuppgifter.

    • SAMMANFATTNING


    • När du klickar på ”Skicka” sänds din anmälan in till Myndigheten för yrkeshögskolan. Då kan du inte längre arbeta med anmälan. Du kommer att få en bekräftelse på att myndigheten mottagit din anmälan. När du klickat på "Skicka" skapas även en pdf-fil av din anmälan som du kan spara och skriva ut.