Klagomål på en utbildning

Du kan lämna uppgifter om brister i utbildningar inom dessa utbildningsformer:

yrkeshögskoleutbildningar 

tolkutbildningar inom folkbildningen

konst- och kulturutbildningar 

utbildningar med endast tillsyn.


 • Frågorna i formuläret blir synliga när du väljer ja som alternativ nedan. Fält markerade med * är obligatoriska och måste fyllas i. Inga uppgifter sparas hos myndigheten innan du väljer att skicka in ditt klagomål.

  Uppgifterna som du lämnar till myndigheten blir en allmän handling. Detta innebär att den som begär kan få ta del av uppgifterna – om de inte bedöms innehålla sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. De uppgifter som du lämnar hanteras enligt dataskyddsförordningen (GDPR). 

  Behandling av personuppgifter - Myndigheten för yrkeshögskolan (myh.se) • Dina kontaktuppgifter 


 • Din utbildning

 • YYYY-MM-DD

 • Beskrivning av problemet

 • Har du talat med någon hos utbildningsanordnaren/skolan om situationen?
 • Har utbildningsanordnaren/skolan gjort något efter samtalet?
 • Exempel namnuppgifter om ni är flera som står bakom anmälan

  • Skicka in klagomålet