Klagomål på en utbildning

 • Du kan lämna uppgifter om brister i utbildningar inom dessa utbildningsformer:

  yrkeshögskoleutbildningar 

  tolkutbildningar inom folkbildningen

  konst- och kulturutbildningar 

  utbildningar med endast tillsyn

  nationell yrkesutbildning

  Frågorna i formuläret blir synliga när du väljer ja som alternativ nedan. Fält markerade med * är obligatoriska och måste fyllas i. Inga uppgifter sparas hos myndigheten innan du väljer att skicka in ditt klagomål.

  Uppgifterna som du lämnar till myndigheten blir en allmän handling. Detta innebär att den som begär kan få ta del av uppgifterna – om de inte bedöms innehålla sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. De uppgifter som du lämnar hanteras enligt dataskyddsförordningen (GDPR). 

  Behandling av personuppgifter - Myndigheten för yrkeshögskolan (myh.se)


 • Dina kontaktuppgifter 


 • Din utbildning

 • YYYY-MM-DD


 • Beskrivning av problemet

 • Har du talat med någon hos utbildningsanordnaren/skolan om situationen?
 • Har utbildningsanordnaren/skolan gjort något efter samtalet?

  • SAMMANFATTNING


  • När du klickar på ”Skicka” sänds ditt klagomål in till Myndigheten för yrkeshögskolan. Du kommer att få en bekräftelse på att myndigheten mottagit ditt klagomål. När du klickat på "Skicka" skapas även en pdf-fil av ditt klagomål som du kan spara och skriva ut.

   Uppgifterna som du lämnar till myndigheten blir en allmän handling. Detta innebär att den som begär kan få ta del av uppgifterna – om de inte bedöms innehålla sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.