Välkommen

Detta är Myndigheten för yrkeshögskolans portal för vissa typer av formulär, enkäter och ansökningar. Mer information om Myndigheten för yrkeshögskolan och vad som hanteras via denna portal respektive via andra kanaler, t.ex. Mina Sidor, hittar du på www.myh.se.