Anmälan om brister

Du kan anmäla brister i utbildningar inom dessa utbildningsformer:

yrkeshögskoleutbildningar 

uppdragsutbildningar inom yrkeshögskolan

behörighetsgivande förutbildningar inom yrkeshögskolan

kurser och kurspaket inom yrkeshögskolan

tolkutbildningar inom folkbildningen

konst- och kulturutbildningar 

utbildningar med endast tillsyn  • Frågorna i formuläret blir tillgängliga när du väljer ja som alternativ nedan. Inga uppgifter sparas hos myndigheten innan du väljer att skicka in din anmälan. Din anmälan blir då en allmän handling. Detta innebär att uppgifterna kan komma att lämnas ut till den som begär handlingar från myndigheten.


  • Dina kontaktuppgifter 


  • Din utbildning

  • YYYY-MM-DD

  • Beskrivning av problemet

  • Har du talat med någon hos utbildningsanordnaren/skolan om situationen?
  • Har utbildningsanordnaren/skolan gjort något efter samtalet?
  • Exempel namnuppgifter om ni är flera som står bakom anmälan

    • Skicka in anmälan